DONATE

Liên hệ

Email

vuonthuocnamdctxh@gmail.com

Facebok

fb.com/nhomvuonthuocnam

Điện thoại

0333 884 284 (Võ Quốc Lập)

Địa chỉ

Huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

Hỗ trợ về tài chính

Ngân hàng VP Bank
Số tài khoản – 134277033
Chi nhánh: Vĩnh Long
Tên chủ tài khoản: Le Thi Thu Thuy
Nội dung chuyển khoản: Ung ho Vuon Thuoc Nam – Họ và tên của anh chị – Số điện thoại liên hệ