Khóa học

Vườn Thuốc Nam lựa chọn Tầm nhìn “Tạo cảm hứng kết nối giữa con người với thiên nhiên, để chữa lành và nuôi dưỡng thể chất lẫn tinh thần của con người.” Và Sứ mệnh “Lan truyền cảm hứng kết nối với thiên nhiên thông qua các hoạt động trồng cây, trồng rừng, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.

Khóa học Xem video – Học làm vườn rừng

Mong muốn cùng học hỏi và lan tỏa các kiến thức về vườn rừng, nhóm sẽ tổ chức khoá học “Xem video – Học Làm Vườn Rừng”.

1.10
[Nông Nghiệp Hữu Cơ] Khóa học xem video – Học làm vườn rừng
1.10
[B21-B24] Khóa học xem video – Học làm vườn rừng
1.10
[B16-B20] Khóa học xem video – Học làm vườn rừng
1.10
[B11-B15] Khóa học xem video – Học làm vườn rừng
1.10
[B6-B10] Khóa học xem video – Học làm vườn rừng
1.10
[B1-B5] Khóa học xem video – Học làm vườn rừng

Tìm kiếm

Khoá học

Xem video - Học làm vườn rừng
6