Tài liệu khóa học Xem video – Học làm vườn rừng

Tài liệu khóa học Xem video – Học làm vườn rừng

GIỚI THIỆU CHUNG

Nhóm Vườn Thuốc Nam là một tổ chức Phi Lợi Nhuận được thành lập năm 2014 đã qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, nhóm đã lựa chọn Tầm nhìn “Tạo cảm hứng kết nối giữa con người với thiên nhiên, để chữa lành và nuôi dưỡng thể chất lẫn tinh thần của con người.”

Và Sứ mệnh “Lan truyền cảm hứng kết nối với thiên nhiên thông qua các hoạt động trồng cây, trồng rừng, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học. Phát triển và mở rộng mô hình vườn rừng, tạo ra những vùng đất mà con người là mắt xích quan trọng trong một xã hội phát triển bền vững”.

Để thực hiện sứ mệnh đó, cùng với mong muốn cùng học hỏi và lan tỏa các kiến thức về vườn rừng, nhóm sẽ tổ chức khóa 05 của “Xem video – Học Làm Vườn Rừng”. Nhóm áp dụng làm vườn rừng qua hình thức CÙNG XEM VIDEO và THẢO LUẬN, nhận thấy hiệu quả và dễ tiếp thu. Học tập bằng phương pháp Quan Sát – Phân Tích – Đúc Kết – Thực Hành. Thông qua xem video, tài liệu, cùng chia sẻ và thảo luận là phương pháp quan trọng giúp mỗi thành viên tăng cường khả năng hiểu biết và vận dụng kiến thức vào thực hành làm Vườn Rừng.

Sơ đồ phương pháp học Quan sát - Phân tích - Đúc kết - Thực hành

NỘI DUNG BUỔI CHIA SẺ GỒM

 • Xem phim (tùy chủ để mỗi buổi)
 • Chia sẻ và thảo luận
 • Thắc mắc và thảo luận
 • Chia sẻ và góp ý cuối buổi
 • THỜI KHÓA HỌC

 • BUỔI 1: Giới thiệu khóa học, giới thiệu mô hình vườn rừng theo hướng Syntropy
 • BUỔI 2: Đất sống
 • BUỔI 3: Cỏ trong hệ thống vườn rừng
 • BUỔI 4: Cây sinh khối trong hệ thống vườn rừng
 • BUỔI 5: Cây sinh khối trong hệ thống vườn rừng (tiếp theo)
 • BUỔI 6: Xây dựng tiểu khí hậu
 • BUỔI 7: Thuật quan sát 1
 • BUỔI 8: Thuật quann sát 2
 • BUỔI 9: Ứng dụng nhân duyên quả vào vườn rừng
 • BUỔI 10: Tìm hiểu về sự vận hành tự nhiên
 • BUỔI 11: Diễn thế sinh thái
 • BUỔI 12: Bảo vệ thực vật bằng phương pháp tự nhiên
 • BUỔI 13: Vườn rừng tổng hợp
 • BUỔI 14-15: Thảo luận – Các giải pháp vườn rừng trong các bối cảnh khác nhau
 • BUỔI 16: Chuyển đổi và quản lý hệ thống nông lâm kết hợp
 • BUỔI 17: Chuyển đổi và quản lý hệ thống nông lâm kết hợp (tiếp theo)
 • BUỔI 18-19: Thiết kế vườn rừng
 • BUỔI 20: Hoạt động và tăng cường chức năng giữ nước
 • BUỔI 21: Cây dược liệu trong hệ thống vườn rừng
 • BUỔI 22: Hàng rào sinh học
 • BUỔI 23: Quy hoạch tổng thể trang trại
 • BUỔI 24: Tổng kết vườn rừnG
 • BUỔI 25-31: NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ USDA – EU