DONATE

Nguyên tắc, kỹ thuật xen canh, đa canh

NGUYÊN TẮC TRONG KỸ THUẬT XEN CANH, ĐA CANH
 • Tận dụng tối đa các tài nguyên ánh sáng, không gian trên mặt đất, không gian rễ, chất dinh dưỡng
 • Hạn chế sâu bệnh, hạn chế cỏ dại
 • Cải tạo đất, cải thiện tiểu khí hậu trong vườn, tăng cường độ ẩm cho đất
 • Tăng thêm thu nhập…
 • Các loại cây trồng xen có yêu cầu chất dinh dưỡng khác nhau
 • Các loại cây trồng xen có bộ rễ phân bố ở các lớp đất khác nhau (không gian rễ khác nhau)
 • Các loại cây trồng xen có chiều cao cây khác nhau (tán không giao nhau)
 • Các loại cây trồng xen có thời gian sinh trưởng và thu hoạch khác nhau
 • Các loại cây trồng xen cùng họ không có đặt tính tương đồng trên cùng mảnh ruộng( cùng độ cao, thời gian sinh trưởng, không gian rễ…)
 • Các loại cây trồng xen không đối kháng nhau
 • Các loại cây trồng xen nên là các loài kết hợp tốt được với nhau
 • Các loại cây trồng xen có các vai trò chức năng khác nhau nên được trồng chung với nhau: cây ăn quả, cây sinh khối, cây lấy gỗ, cây che phủ đất…
 • Ví dụ: không trồng xen canh đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, đậu nành cùng một vườn vì các loại cây cùng họ, có cùng độ cao, cùng không gian tầng rễ, cùng thời gian phát triển, nhu cầu dinh dưỡng cũng khá tương đồng.
 • Các loại cây lấy sinh khối thông thường sẽ được trồng rất dày để cắt tỉa lấy sinh khối
 •  Các loại cây lấy gỗ yêu cầu trồng mật độ dày để tạo gỗ thẳng và đẹp
 • Các loại cây thấp nhưng ưa sáng không kết hợp được cây tầng cao hơn vào cùng một diện tích.


Đây là một số nguyên tắc mà em học được và quan sát, rất mong nhận được thêm các nguyên tắc khác từ các anh chị!

 

Võ Quốc Lập

|

Trả lời

Danh mục bài viết

Chia sẻ về làm vườn

Dự án

Từ điển ảnh về cây thuốc

Hoạt động khác

Về Vườn Thuốc Nam

Vuon-thuoc-nam-Trong-cay

Mỗi Vườn Thuốc Nam được xây dựng là một thiết tha đóng góp cho cộng đồng và ước mong xây dựng chính con người mình: nuôi dưỡng đất và nuôi dưỡng tâm Thiện, quan sát cây và quan sát sự hòa hợp của thiên nhiên – con người.