Hội thảo quốc tế về hệ thống vườn rừng (5/2022)

Hội thảo quốc tế về hệ thống vườn rừng (5/2022)

Thiên nhiên ẩn chứa các quy luật nền tảng của cuộc sống – ưu ái rộng mở với trí óc hồn nhiên thẩm thấu vô hạn của trẻ thơ!
Vườn Rừng tái tạo môi trường thiên nhiên tuyệt vời đáng sống với trẻ thơ, trẻ nhỏ, người trẻ và những người có tâm hồn luôn tươi trẻ

Hội thảo Quốc tế về Hệ thống Vườn Rừng
NÔNG NGHIỆP, VĂN HÓA, KINH TẾ & GIÁO DỤC
Cách tiếp cận từ Việt Nam
International Symposium on Food Forest System
AGROECOLOGICAL, CULTURAL, ECONOMIC & EDUCATIONAL
Approaches from Vietnam

Đăng ký tham gia bên dưới!
_____________
Thông tin hội thảo
More infomations
https://mekongorganics.com/hoi-thao-vuon-rung/
Mekong Organics
#hộithảovườnrừng

(Cập nhật)
Mời các bạn xem lại bản ghi hội thảo. Ghi chú nội dung theo khung giờ có trong phần thông tin/ bình luận của youtube

Tìm kiếm

Chuyên mục

Từ điển ảnh về cây thuốc
12
Hoạt động khác
30
Dự án
16
Chia sẻ về làm vườn
29

Bài viết mới nhất

HOI-NGO-VUON-RUNG-HRF
ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH "HỘI NGỘ VƯỜN RỪNG - CHÂN ĐẤT TRỒNG CÂY" (tháng 06. 2023)
con-vat
Đăng ký tình nguyện viên dự án Tre Mỡ
xay-dung-cong-dong-va-phan-phoi-san-pham-nong-nghiep-sach
Chia sẻ kinh nghiệm "xây dựng cộng đồng và phân phối sản phẩm nông nghiệp sạch"
3.2
Vườn Thuốc Nam tìm bạn đồng hành