DONATE

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ HỆ THỐNG VƯỜN RỪNG (5/2022)

Thiên nhiên ẩn chứa các quy luật nền tảng của cuộc sống – ưu ái rộng mở với trí óc hồn nhiên thẩm thấu vô hạn của trẻ thơ!
Vườn Rừng tái tạo môi trường thiên nhiên tuyệt vời đáng sống với trẻ thơ, trẻ nhỏ, người trẻ và những người có tâm hồn luôn tươi trẻ

Hội thảo Quốc tế về Hệ thống Vườn Rừng
NÔNG NGHIỆP, VĂN HÓA, KINH TẾ & GIÁO DỤC
Cách tiếp cận từ Việt Nam
International Symposium on Food Forest System
AGROECOLOGICAL, CULTURAL, ECONOMIC & EDUCATIONAL
Approaches from Vietnam

Đăng ký tham gia bên dưới!
_____________
Thông tin hội thảo
More infomations
https://mekongorganics.com/hoi-thao-vuon-rung/
Mekong Organics
#hộithảovườnrừng

(Cập nhật)
Mời các bạn xem lại bản ghi hội thảo. Ghi chú nội dung theo khung giờ có trong phần thông tin/ bình luận của youtube

|

Trả lời

Danh mục bài viết

Chia sẻ về làm vườn

Dự án

Từ điển ảnh về cây thuốc

Hoạt động khác

Về Vườn Thuốc Nam

Vuon-thuoc-nam-Trong-cay

Mỗi Vườn Thuốc Nam được xây dựng là một thiết tha đóng góp cho cộng đồng và ước mong xây dựng chính con người mình: nuôi dưỡng đất và nuôi dưỡng tâm Thiện, quan sát cây và quan sát sự hòa hợp của thiên nhiên – con người.