Hiểu đúng về hai chữ “Tuỳ duyên”

Hiểu đúng về hai chữ “Tuỳ duyên”

Chữ tuỳ duyên hay nhưng dễ làm người khác hiểu sai nghĩa thành thiếu chủ động. Chữ tạo duyên ít dùng nhưng lại thể hiện được cái nhân bên trong của mình tạo ra điều kiện cho mình phát triển hơn.
Tạo duyên + nỗ lực (mà không được) = Tuỳ duyên (linh hoạt, uyển chuyển tìm giải pháp, không dính mắc vấn đề).

tuy-duyen

✅ Ví dụ:

– Bạn muốn đọc sách thì bạn nói: “tôi muốn đọc sách” + “chủ động đi mua sách để đọc” = “có sách đọc”. Thì việc chủ động đi tìm sách để đọc chính là tạo duyên cho mình.
– Những người hay nói rằng: “Tôi không có thời gian đọc sách” + “tùy duyên” (tức là lúc nào có thời gian mới đọc) = “không bao giờ đọc sách”. Những người như này sẽ không bao giờ đọc sách.


✅ Vậy nói sao cho đúng?
Nói rằng: “tôi muốn đọc sách” + “Tạo duyên” (tôi phải mọi cách để đọc sách) = “có cách đọc sách/có thời gian đọc sách”. Lúc này tự nhiên bạn sẽ có cách để đọc được sách (tận dụng thời gian nghỉ trưa, lúc chờ xe, chờ máy bay, nghe sách nói, dậy sớm,…)


Khi chúng ta đã tạo duyên rồi thì theo thời gian quả sẽ trổ. Có nhân + có duyên = một lúc nào đó quả sẽ trổ, lúc này mới được phép nói tùy duyên.


#TranVietQuan #tuyduyen

 

Nguồn: Trần Việt Quân

Tìm kiếm

Chuyên mục

Từ điển ảnh về cây thuốc
12
Hoạt động khác
30
Dự án
16
Chia sẻ về làm vườn
29

Bài viết mới nhất

HOI-NGO-VUON-RUNG-HRF
ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH "HỘI NGỘ VƯỜN RỪNG - CHÂN ĐẤT TRỒNG CÂY" (tháng 06. 2023)
con-vat
Đăng ký tình nguyện viên dự án Tre Mỡ
xay-dung-cong-dong-va-phan-phoi-san-pham-nong-nghiep-sach
Chia sẻ kinh nghiệm "xây dựng cộng đồng và phân phối sản phẩm nông nghiệp sạch"
3.2
Vườn Thuốc Nam tìm bạn đồng hành