Danh mục cây trồng tại vườn Tre Mỡ

Danh mục cây trồng tại vườn Tre Mỡ

CHIA SẺ DANH MỤC CÂY TRỒNG TẠI VƯỜN TRE MỠ
—– Đất phèn Miền Tây —–

Vậy là Vườn Tre Mỡ cũng trải qua 17 tháng (bắt đầu từ tháng 10/2020) từ 1 mảnh đất trống trơn hoàn toàn do phải xên lên luống để nâng nền vì vị trí vườn nằm ở khu vực miền Tây, đất bị ngập nước. Với vườn mới bắt đầu đầy phèn ống, nhóm đã trồng và quan sát sự thích nghi của các loại cây trồng với lại đất này. Hiện tại sau 17 tháng, đã bước vào năm thứ 2, nhóm xin đúc kết lại danh sách cây trồng và chia sẻ với cộng đồng.

Danh sách gồm có các loại cây trồng tại vườn Tre Mỡ và danh sách các loại rau có thể trồng (cần xem lại sự thích nghi từng vùng), nhóm xin chia sẻ cùng cộng đồng
Link file: https://docs.google.com/…/121U9zHPvDtrnT2_pUyv…/edit…

Trân trọng biết ơn cả nhà đã đón nhận!

Tìm kiếm

Chuyên mục

Từ điển ảnh về cây thuốc
12
Hoạt động khác
30
Dự án
16
Chia sẻ về làm vườn
29

Bài viết mới nhất

HOI-NGO-VUON-RUNG-HRF
ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH "HỘI NGỘ VƯỜN RỪNG - CHÂN ĐẤT TRỒNG CÂY" (tháng 06. 2023)
con-vat
Đăng ký tình nguyện viên dự án Tre Mỡ
xay-dung-cong-dong-va-phan-phoi-san-pham-nong-nghiep-sach
Chia sẻ kinh nghiệm "xây dựng cộng đồng và phân phối sản phẩm nông nghiệp sạch"
3.2
Vườn Thuốc Nam tìm bạn đồng hành