DONATE

Danh mục cây trồng tại vườn Tre Mỡ

CHIA SẺ DANH MỤC CÂY TRỒNG TẠI VƯỜN TRE MỠ
—– Đất phèn Miền Tây —–

Vậy là Vườn Tre Mỡ cũng trải qua 17 tháng (bắt đầu từ tháng 10/2020) từ 1 mảnh đất trống trơn hoàn toàn do phải xên lên luống để nâng nền vì vị trí vườn nằm ở khu vực miền Tây, đất bị ngập nước. Với vườn mới bắt đầu đầy phèn ống, nhóm đã trồng và quan sát sự thích nghi của các loại cây trồng với lại đất này. Hiện tại sau 17 tháng, đã bước vào năm thứ 2, nhóm xin đúc kết lại danh sách cây trồng và chia sẻ với cộng đồng.

Danh sách gồm có các loại cây trồng tại vườn Tre Mỡ và danh sách các loại rau có thể trồng (cần xem lại sự thích nghi từng vùng), nhóm xin chia sẻ cùng cộng đồng
Link file: https://docs.google.com/…/121U9zHPvDtrnT2_pUyv…/edit…

Trân trọng biết ơn cả nhà đã đón nhận!

|

Trả lời

Danh mục bài viết

Chia sẻ về làm vườn

Dự án

Từ điển ảnh về cây thuốc

Hoạt động khác

Về Vườn Thuốc Nam

Vuon-thuoc-nam-Trong-cay

Mỗi Vườn Thuốc Nam được xây dựng là một thiết tha đóng góp cho cộng đồng và ước mong xây dựng chính con người mình: nuôi dưỡng đất và nuôi dưỡng tâm Thiện, quan sát cây và quan sát sự hòa hợp của thiên nhiên – con người.