Dự án thực hiện

Ứng dụng IMO trong đời sống!
Ứng dụng IMO trong đời sống! Câu chuyện Xử lý Mùi hôi của cái xe rác! Em tập đã tập[...]
Góp cây thành rừng
Góp cây thành rừng! Mới sáng sớm mà hàng xóm đang tranh cãi nhau "1.000VNĐ bây giờ không ai xài".[...]
CHUYỆN MỘT KẺ LƯỜI
CHUYỆN MỘT KẺ LƯỜI Tôi là một kẻ lười, rất lười! nên thích làm việc gì theo cách mà ít[...]
Rơm tháng Hai – Có thể bạn chưa biết?
Rơm tháng Hai - Có thể bạn chưa biết? 🌱 Rơm tháng Hai là chương trình về vườn lần thứ 8[...]
Danh mục sản phẩm Vườn thuốc Nam
DANH MỤC SẢN PHẨM VƯỜN THUỐC NAM: KINH TẾ LÀ MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ BỀN VỮNG. Thân gửi đến[...]
THÁNG TƯ RƠM CUỐI
Rơm cuối bạn ơi! Cuối cùng thì Cọng Rơm cũng đến ngày kết. Chúng mình đã đi với nó được[...]
Rơm cuối (rơm tháng 4)
Tháng Tư Rơm Cuối Bạn ơi, cuối cùng thì Cọng Rơm cũng đến ngày kết. Chúng mình đã đi với[...]
Rơm tháng 3 – Biến rác thành hoa
Này bạn ơi, Rơm tháng ba đang tới, bạn có muốn cùng với chúng mình biến rác thành hoa? Hẳn[...]
Rơm cuối năm (Rơm tháng 12)
Bạn biết rồi đó, vườn Rơm dời về mảnh đất mới ở Trà Nóc - Cần Thơ, tụi mình bắt[...]
Dự án Du Lịch Chia Sẻ
Thời gian: 25/07/2017 đến 28/07/2017. Địa điểm: Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp. DU LỊCH CHIA SẺ LẦN[...]
Dự án Lắp đặt hệ thống tưới vườn dược liệu DTN Pharma
TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI VƯỜN DƯỢC LIỆU DTN PHARMA [MỘT NGÀY HỖ TRỢ -[...]