Góp cây thành rừng

Gop-cay-thanh-rung

Góp cây thành rừng!

Mới sáng sớm mà hàng xóm đang tranh cãi nhau “1.000VNĐ bây giờ không ai xài”.
Còn này là những thức ăn tụi mình được cho, trồng được, còn giỏ hoa bé Chính nhặt được đâu đó. Nó hoàn toàn 0đ.

Đầu vào 0đ và đầu ra cũng 0đ vì, tụi mình sử dụng hộp nhựa hay túi nilong mang theo bên mình, rồi chỉ cần rửa lại thôi thì có thể tái sử dựng lại n lần nữa. Có thể thấy được liền là không phải tốn đồng nào để dọn rác (nhựa) và sau đó là, rác đều phân hủy được, không phải tổn hại đến Đất mẹ, giá trị đó cao quý biết bao.

1.000VNĐ không xài được chi, nhưng 1 ngàn, 1 triệu lần của 1.000VNĐ thì chuyện đã khác.

Và chuyện trồng rừng cũng thế, mỗi người chỉ cần trồng 1 cây thì 1 ngàn người cũng đã thành cánh rừng.

Hãy bắt tay vào ngay bây giờ!

    vuonthuocnam

    Click Here to Leave a Comment Below

    Leave a Comment: