Dự án Tre Mỡ – Xây dựng mô hình vườn rừng vì một nền nông nghiệp tự nhiên và bền vững

Dự án Tre Mỡ – Xây dựng mô hình vườn rừng vì một nền nông nghiệp tự nhiên và bền vững
0bình luận

(English Caption below)

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA 3 DỰ ÁN ĐƯỢC BÌNH CHỌN CAO NHẤT 2020 – Cách tiếp cận bền vững cho dự án phát triển

DỰ ÁN : TRE MỠ – XÂY DỰNG MÔ HÌNH VƯỜN RỪNG VÌ NỀN NÔNG NGHIỆP TỰ NHIÊN & BỀN VỮNG*

Chú trọng tìm hiểu và chia sẻ phương pháp canh tác, phát triển nguồn nông sản cho lợi nhuận cao và phục hồi nguồn giống cho hệ sinh thái địa phương, dự án Tre Mỡ thúc đẩy một mô hình sản xuất tận dụng nguồn giống sẵn có của địa phương, với các hoạt động tốn chi phí thấp có thể duy trì và vận hành lâu dài.

Dự án còn có tính lan tỏa cao vì khả năng áp dụng với quy mô lớn, giải quyết được đồng bộ các vấn đề Kinh Tế – Xã hội – Môi trường, và đặc biệt có thể áp dụng tùy chỉnh trên bất kỳ vùng đất nào.

Hãy chung tay hỗ trợ dự án “TRE MỠ” (cùng 2 dự án khác) bằng việc đóng góp cho chương trình ngay hôm nay! **

Tham khảo thông tin đóng góp tại https://linnarrowthegap.org/vi/dong-gop

(*) Đây là một trong ba (03) dự án được Cộng đồng bình chọn nhận quỹ cộng đồng từ Rút Ngắn Khoảng Cách năm 2020 với chủ đề Hành Tinh nhằm mục tiêu tìm kiếm và hỗ trợ các dự án giải quyết các vấn đề môi trường tại địa phương.

(**) Với việc đóng góp tài chính này, bạn đang góp phần hỗ trợ 3 dự án có thêm nguồn tài trợ để hoàn thiện hoặc/và mở rộng hoạt động dự án một cách hiệu quả nhất (bên cạnh 120 triệu VNĐ nhận được từ Chương trình Cộng Đồng Rút Ngắn Khoảng Cách).(**) Mọi đóng góp tài chính sẽ được tổng hợp và phân bố đồng đều cho 3 dự án, sau khi khấu trừ 20% trang trải cho chi phí tổ chức và quản lý hoạt động.

HIGHLIGHTS OF THE 3 MOST VOTED PROJECTS 2020 – Sustainable approach for development project

PROJECT: BAMBUSA VULGARIS – BUILDING AN AGROFORESTRY MODEL FOR A MORE ENVIRONMENTAL FRIENDLY AND SUSTAINABLE AGRICULTURE *

Focusing on studying and sharing farming methods, developing highly profitable agricultural products and restoring sources of seeds for the local ecosystem, this project promotes a production system which makes use of available sources with low-cost activities that can be maintained and operated sustainably.

Project “Bambusa Vulgaris” can be adopted widely since having the ability to apply on a large scale, synchronously solve Economic – Social – Environmental issues, and especially can be adjusted to implement on any kind of land.

Donate now to show your support for the project BAMBUSA VULGARIS (along with other 2 grantees) **Learn more about how to donate at our site: 
https://linnarrowthegap.org/en/donate

(*) This project is 1 of 3 grantees voted by the community to receive the fund from Narrow The Gap Community Program whose aim is to seek and fund local community projects that address local environmental issues.(*) Your donation will help fund those projects to complete or/and extend their project’s activities (besides the grant of 120 million VND from Narrow The Gap Community Fund this year)

(**) All donations will go into a fund pool that will then be divided equally for the 3 grantees, after 20% deduction for administrative and organizational expenses by the program.

Nguồn: Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách/Narrow The Gap Program

Tìm kiếm

Chuyên mục

Từ điển ảnh về cây thuốc
12
Hoạt động khác
30
Dự án
16
Chia sẻ về làm vườn
29

Bài viết mới nhất

HOI-NGO-VUON-RUNG-HRF
ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH "HỘI NGỘ VƯỜN RỪNG - CHÂN ĐẤT TRỒNG CÂY" (tháng 06. 2023)
con-vat
Đăng ký tình nguyện viên dự án Tre Mỡ
xay-dung-cong-dong-va-phan-phoi-san-pham-nong-nghiep-sach
Chia sẻ kinh nghiệm "xây dựng cộng đồng và phân phối sản phẩm nông nghiệp sạch"
3.2
Vườn Thuốc Nam tìm bạn đồng hành