Donation

Bạn muốn liên hệ hay cùng đồng hành cùng chúng tôi xin vui lòng liên hệ

Nhóm Vườn Thuốc Nam
Về hiện vật (cây thuốc, hạt giống, dụng cụ lao đồng, đồ làm vườn,…)

Bạn có thể gửi về: Văn phòng Vườn thuốc nam – huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

Ngoài hiện vật, bạn có thể chuyển về số tài khoản ngân hàng

+ Ngân hàng Vietcombank

  • Số tài khoản: 0111000168175
  • Tên chủ tài khoản: Võ Quốc Lập
  • Chi nhánh: Ninh Kiều – Cần Thơ