Donation

Bạn muốn liên hệ hay cùng đồng hành cùng chúng tôi xin vui lòng liên hệ

Nhóm Vườn Thuốc Nam
Về hiện vật (cây thuốc, hạt giống, dụng cụ lao đồng, đồ làm vườn,…)

Bạn có thể gửi về: Văn phòng Vườn thuốc nam – số 2/133 Mậu Thân, An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Ngoài hiện vật, bạn có thể chuyển về số tài khoản ngân hàng
+ Ngân hàng VPBank (Timo)
  • 134277033
  • LE THI THU THUY
  • NH Viet Nam Thinh Vuong (VPBank)
  • TP.HCM
  • TP.HCM
  • VPBKVNVX

+ Ngân hàng Vietcombank

  • Số tài khoản: 0111000168175
  • Tên chủ tài khoản: Võ Quốc Lập
  • Chi nhánh: Ninh Kiều – Cần Thơ