DONATE

Sâu bệnh gây hại và ổn định hệ sinh thái

Cây ổi phát triển rất trong vườn rất tốt, nhưng kể từ cái ngày chúng em cắt tỉa toàn bố cây sinh khối trồng vườn, cắt tỉa cỏ sả, cắt tỉa cây bo bo để chuẩn bị cho việc gieo hạt các cây rau thì chỉ sau ít ngày cây Ổi bị ăn tơi tả (có thể là do châu chấu ăn).


Giả thuyết được đưa ra là do sự đa dạng sinh học bị giảm đột ngột, hồi xưa sâu còn có các cây khác ăn, thiên địch cũng ở trong các cây sinh khối, môi trường phức tạp bị chia cắt phức tạp thì cùng là bảo vệ cây trồng, cắt tỉa mạnh cây sinh khối làm không gian trống đột ngột, thiên địch không có nơi trú ẩn nên duy chuyển đi nơi khác. Đối với sâu hết thức ăn, lại ít kẻ thù thì ăn cây trồng chính.


Bài học kinh nghiệm căn bằng sinh thái khi cắt tỉa:

  1. Sâu bệnh có thể phát sinh tới ngưỡng gây hại do có một sự biến động nào đó về sinh thái.
  2. Bất kỳ tác động nào đến hệ sinh thái của khu vườn, cần chú ý sự ảnh hưởng của nó đến các cây trồng chính trong khu vườn.
  3. Phân chia khu vực, hàng cắt tỉa hợp lý duy trì chổ ở và nơi trú ngụ cho thiên địch, đảm bảo hệ sinh thái không bị biến động quá lớn.

|

Trả lời

Danh mục bài viết

Chia sẻ về làm vườn

Dự án

Từ điển ảnh về cây thuốc

Hoạt động khác

Về Vườn Thuốc Nam

Vuon-thuoc-nam-Trong-cay

Mỗi Vườn Thuốc Nam được xây dựng là một thiết tha đóng góp cho cộng đồng và ước mong xây dựng chính con người mình: nuôi dưỡng đất và nuôi dưỡng tâm Thiện, quan sát cây và quan sát sự hòa hợp của thiên nhiên – con người.