Thuy Thuy Le Thi

Thuy Thuy Le Thi
ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH "HỘI NGỘ VƯỜN RỪNG - CHÂN ĐẤT TRỒNG CÂY" (tháng 06. 2023)
1. GIỚI THIỆU CHUNG Kết thúc mỗi khóa học Xem video – Học làm vườn...
Đăng ký tình nguyện viên dự án Tre Mỡ
ĐĂNG KÝ NGAY I. GIỚI THIỆU Trên một mảnh đất mà người ở sát rừng...
Chia sẻ kinh nghiệm "xây dựng cộng đồng và phân phối sản phẩm nông nghiệp sạch"
CHIA SẺ KINH NGHIỆM: XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP...
Vườn Thuốc Nam tìm bạn đồng hành
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN NGAY Thời gian gửi đơn: từ nay đến hết ngày 25/2/2023...
[Nông Nghiệp Hữu Cơ] Khóa học xem video – Học làm vườn rừng
TÀI LIỆU VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ USDA – EU BUỔI 1: Tổng quan về...
[B21-B24] Khóa học xem video – Học làm vườn rừng
TÀI LIỆU từ BUỔI 21 đến BUỔI 24 BUỔI 21: Cây dược liệu trong hệ...
[B16-B20] Khóa học xem video – Học làm vườn rừng
TÀI LIỆU từ BUỔI 16 đến BUỔI 20 BUỔI 16: Chuyển đổi và quản lý...
[B11-B15] Khóa học xem video – Học làm vườn rừng
TÀI LIỆU từ BUỔI 11 đến BUỔI 15 BUỔI 11: Diễn thể sinh thái Chủ...
[B6-B10] Khóa học xem video – Học làm vườn rừng
TÀI LIỆU từ BUỔI 6 đến BUỔI 10 BUỔI 6: Xây dựng tiểu khí hậu...
[B1-B5] Khóa học xem video – Học làm vườn rừng
TÀI LIỆU từ BUỔI 1 đến BUỔI 5 BUỔI 1: Giới thiệu khóa học, giới...

Bạn có muốn đồng hành cùng chúng tôi?

Cùng với Vườn Thuốc Nam nuôi dưỡng bản thân và mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng.