Footer

Thông tin

Trân trọng biết ơn bạn đã đóng góp và đồng hành cùng Vườn Thuốc Nam

Ngân hàng VP Bank

Số tài khoản – 134277033

Chi nhánh: Vĩnh Long

Tên chủ tài khoản: Le Thi Thu Thuy

Nội dung chuyển khoản: Ung ho Vuon Thuoc Nam – Họ và tên của anh chị – Số điện thoại liên hệ